Tuning CD přehrávačů
Implementace zvukově velmi kvalitního DAC modulu Sirius 3 do CD přehrávačů a streamovacích multimediálních center

    

Sirius 3 RCA                                                                           10.000,-Kč
Sirius 3 RCA s montáží                                                           14.000,-Kč
Sirius 3 XLR s montáží                                                            17.000,-Kč 

Modul SIRIUS 3 XLR má výstupy RCA i symetrické XLR

Technické údaje DAC SIRIUS II

Délka bitového slova

16 - 24 bit

Vzorkovací frekvence

44,1 - 192 kHz

Analog filter cut off

34kHz  -3dB

Frekv.charakteristika

5 - 20000Hz  -1,1dB

Výstupní impedance

94 ohms Ohms

Zatěžovací impedance (min)

100 ohms

Vstupní přijímač

CS8416

DAC

2 x AD1955

Digitální filtr

součást AD1955

Analog filter a buffer

celosymetrický 3.řádu

Digitální vstup

I2S, SPDIF

Analogové výstupy

RCA (CINCH) , symetrický XLR

CD přehrávač Marantz s implementovaným modulem            22.000,-Kč 

              

Článek na hifislovanetu:         hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5889    

Sirius je upgrade modul díky němuž lze provést vyspělý tuning, který v přehrávači nahrazuje původní převodníky za AD1955 pro každý kanál jeden včetně kvalitního časování oscilátorem od TentLabs s jitterem pod 3ps (10Hz).Dále modul přináší výměnu výstupních obvodů, které nyní pracují v jednočinné třídě A a taky napájecích zdrojů, jenž jsou pro minimalizaci vf rušení poskládané z diskrétních součástek. Součást modulu Sirius jsou i DC serva pro odstranění stejnosměrné složky na výstupu a díky tomu nejsou potřeba vazební kondenzátory v signálové cestě jenž by degradovaly výstupní analogový signál signál.

Proč modifikovat Váš CD přehrávač modulem Sirius ?

  • Často bývá nevhodně provedený masterclock (hlavní řídící hodiny) přehrávače. Ve většině případů se používá tzv. Piercova zapojení oscilátoru s využitím vícenásobných invertoru, které někdy současně plní i jiné úlohy což není z hlediska vzájemné interference zrovna nejlepším řešením. Tento oscilátor někdy bývá umístěný ve velké vzdálenosti od přiřazeného DAC, někdy dokonce i na jiném plošném spojí a hlavní hodinový signál bývá tažený  neodstíněným kabelem dlouhým i několik desítek centimetrů k převodníku. Dalším problémem, který se často vyskytuje a je zásadní je nevhodné napájení zdroje hodin, které bývá společně i s jinými obvody v přehrávači jako je DAC, DSP a především obvody serva, které svým proměnným odběrem při sledování stopy a doostřování laseru způsobuje průnik rušení do obvodu hodin. Tyto jsou pak zarušené a vzniká v nich nepravidelné chvění náběžných a sestupných hran tzv. jitter. Jitter způsobuje, že do převodníku přicházejí data v jiném časovém okamžiku než ve kterém byla ve skutečnosti pořízena a vzniká zkreslení, které se projevuje nejistým, zrnitým a zastřeným zvukem. 

Modul Sirius obsahuje velmi kvalitní krystalový oscilátor od TentLabs s jitterem pod 3ps(10Hz), žádný Pierce oscilátor, žádné hradla společné s jinými obvody. Tento oscilátor je umístěn co nejblíže přidruženým převodníkům. Napájení oscilátoru je realizováno nízko šumovým zdrojem jehož referenční napětí je odrušeno RC článkem a regulováno nízko šumovým operačním zesilovačem. Tento regulátor pro oscilátor napájí pouze tento oscilátor a nic jiného. Současné při dobrém layoutu plošných spojů je průnik rušení velmi redukován.

  • Spousta výrobců ve snaze ušetřit používá zjednodušený návrh napájecích zdrojů kde například jedna pěti voltová větev napájí většinu obvodu v přehrávači a v lepším případě odstup mezi jednotlivými obvody je realizován pouze RC nebo LC členy. Tohle řešení se ukázalo jako nedostatečné pro dosažení nejlepších vlastnosti odstupu napájecích obvodů.

Pět nezávislých napájecích zdrojů v modulu Sirius zajišťuje dokonale oddělení a odstup jednotlivých funkčních celku je na dobré úrovni. Všechny regulátory jsou realizovány nízko šumovým zdrojem jehož referenční napětí je odrušeno RC článkem a regulováno nízko šumovým operačním zesilovačem. Pro odstranění zbylých vf složek na indukovaných v přehrávači jsou na kritických místech použity RC a LC členy. Hlavní zásobu energie poskytuje baterie elektrolytických kondenzátorů. Pro snížení odporu zdroje na nejvyšších kmitočtech jsou přiřazeny k elektrolytickým kondenzátorům fóliové kapacity.

  • Pro odstranění stejnosměrné složky na výstupu je velmi oblíbeným řešením použití elektrolytických kondenzátorů v signálové cestě. Tyto kondenzátory jsou různých kvalit a vždy určitým způsobem ovlivňují zvuk. Nejlepším řešením je použití DC serva kdy se sleduje stejnosměrná složka na výstupu a při jejím výskytu je eliminována invertujícím integrátorem. I ve výstupních obvodech bývá snaha ušetřit a často výrobci osazují své přehrávače levnými operačními zesilovači. V japonských přístrojích to jsou skoro vždy operační zesilovače od výrobce New Japan Rádio (NJM), které mohou být velmi špatné i vcelku vyhovující, záleží na typu. Dále typy BA (Panasonic) nebo M (Mitsubishi), které za moc nestojí. Evropští výrobci s oblibou používají průměrný NE5532. Vyskytnou se i výjimky kdy se výrobce praští přes kapsu a použije něco od Analog Devices nebo Burr Brown, většinou jejich nejlevnější typy. Tito výrobci kvalitních  součástek nabízejí i podstatně kvalitnější obvody, které jsou i podstatně dražší a vyskytují se ve skutečném hi-endu, případně je použije některá menší, pro hifi více zapálená firma, jejíž rozpočet není tolik zatížen.

Sirius neobsahuje žádné vazební kondenzátory, které ve větší či menší míře ovlivňují výsledný zvuk. Vazba mezi jednotlivými stupni je stejnosměrná a pro eliminaci stejnosměrného napětí na výstupu jsou použita DC serva, stejnosměrné napětí na výstupu je pod 1mV. Modul Sirius používá kvalitní, rychle operační zesilovače od Analog Devices. Design filtru je vlastní koncepce a je tzv. pasivní kdy je vždy aktivní prvek následován RC článkem. Nejsou použity žádné kondenzátory ve zpětných vazbách a tímto je využito vysoké rychlosti operačních zesilovačů, které se pak lépe vyrovnají s vf rušením přicházejícím po napájení nebo v užitečném signálů jako zbytkové vf složky po převodu v převodnících. Výstupní buffer je posílen tranzistory jejíž pracovní režim je v jednočinné třídě A. Plošné spoje Siria jsou dvouvrstvé s rozlitými zemnícími potenciály, které jsou pro analog a digitál oddělené.

Sirius XLR  je symetrická verze modulu Sirius. Tento modul je navržen tak, že signál je zpracováván symetricky již od převodníku tedy pro každou polaritu jsou použity identické obvody od DAC až po XLR konektor. Při použití adekvátního předzesilovače a koncového zesilovače tak lze využít výhod symetrického vedení již od DAC až po koncový zesilovač. Tento modul může být implementován do CD přehrávače, který XLR konektory nemá a rozšířit tímto jeho analogově-výstupní potenciál. Konektory RCA CINCH zůstávají zachovány. Jinak je Sirius XLR zcela identický se Sirius. Sirius je možné rozšířit o XLR modul a jednoduše jej tak předělat na Sirius XLR.